همیشه داشتن مرجعی معتبر در زمینه ی آموزش نحوه ی اجرای صحیح حرکات بدنسازی و نکات تغذیه ای اصولی دغدغه ی بسیاری از ورزشکاران بوده است. در این بخش من به همراه تیمم در تلاشیم تا با گردآوری ویدئو های مفید و به روز، بررسی و آنالیز نکات کلیدی علوم ورزشی و تغذیه ای و همچنین تحلیل مقالات روز دنیا، شما را در جهت پیشرفت روز افزون یاری کنیم.

اصول تغذیه در فیتنس با حمیدرضا خالونجاد

اصول تغذیه در فیتنس با حمیدرضا خالونجاد

معرفی اصول فیتنس و فاکتور های آمادگی جسمانی توسط حمیدرضا خالونجاد

Dumbbell biceps curl slow reps
جلو بازو دمبل متناوب با تکرار های آهسته

انجام تکرار های آهسته در بخش منفی حرکت موجب افزایش زمان تحت تنش بودن تار های عضلانی می شود
از جمله مزایای این تمرینات،افزایش تراکم مویرگی، افزایش حجم مایوفیبریل،افزایش استقامت عضلانی و استفاده ی بیشتر تار های عضلانی از ذخایر گلیکوژنی می باشند
عضله هدف: عضلات دوسر بازویی biceps brachii
عضلات کمکی: عضلات بازویی قدامی brachialis
عضله بازویی زند اعلایی brachioradialis

Dumbbell biceps curl slow reps
جلو بازو دمبل متناوب با تکرار های آهسته

انجام تکرار های آهسته در بخش منفی حرکت موجب افزایش زمان تحت تنش بودن تار های عضلانی می شود
از جمله مزایای این تمرینات،افزایش تراکم مویرگی، افزایش حجم مایوفیبریل،افزایش استقامت عضلانی و استفاده ی بیشتر تار های عضلانی از ذخایر گلیکوژنی می باشند
عضله هدف: عضلات دوسر بازویی biceps brachii
عضلات کمکی: عضلات بازویی قدامی brachialis
عضله بازویی زند اعلایی brachioradialis

Crunch with smith