برنامه

اندام خود را با برنامه های تمرینی و تغذیه تخصصی حمیدرضا خالونجاد متحول کنید.

پکیج برنامه ها شامل یک برنامه تمرینی 6 هفته ای و برنامه غذایی بر اساس جدید ترین متد های علم تمرین و اصول تغذیه ورزشی می باشد. برنامه ها بر اساس شرایط فیزیولوژیکی و وضعیت فردی شما طراحی می شوند. همچنین، شما به صورت هفتگی توسط یک مربی خصوصی تحت نظر خواهید بود. پیشرفت شما پیگیری می شود و برنامه تمرینی و برنامه غذایی شما با توجه به شرایط شما و روتین روزانه شما تنظیم می شود تا سطح تناسب اندام و عملکرد ورزشی شما ارتقا یابد.

برنامه غذایی پکیج برنز

تومان 400.000
 • برنامه تغذیه ورزشی همراه با آموزش نکات تغذیه ای
 • مشاوره تغذیه
برنزی

برنامه بدنسازی پکیج برنز

تومان 400.000
 • برنامه تمرینی همراه با آموزش حرکات
 • مشاوره ورزشی
برنزی

برنامه بدنسازی + برنامه غذایی، پکیج طلایی

تومان 1.100.000
 • برنامه تمرینی همراه با آموزش حرکات
 • مشاوره ورزشی
 • برنامه تغذیه ورزشی همراه با آموزش نکات تغذیه ای
 • مشاوره تغذیه
 • مانیتورینگ (نظارت کامل به صورت هفتگی بر عملکرد ورزشکار)
طلایی

برنامه بدنسازی پکیج نقره‌ای

تومان 600.000
 • برنامه تمرینی همراه با آموزش حرکات
 • مشاوره ورزشی
 • مانیتورینگ (نظارت کامل به صورت هفتگی بر عملکرد ورزشکار)
نقره ای

برنامه غذایی پکیج نقره‌ای

تومان 600.000
 • برنامه تغذیه ورزشی همراه با آموزش نکات تغذیه ای
 • مشاوره تغذیه
 • مانیتورینگ (نظارت کامل به صورت هفتگی بر عملکرد ورزشکار)
نقره ای
نتایج تغییرات با برنامه های تخصصی حمیدرضا خالونجاد (برنامه تمرینی + برنامه تغذیه + مانیتورینگ)

Results of Training with Hamidreza Khalounejad Program
Transformation After 5-Month Training with Hamidreza Khalounejad Fitness Program:
This is my client’s transformation after I designed five 1-month Fitness Programs for him.


تغییرات فیزیک بدنی بعد از پنج ماه تمرین با برنامه تمرینی حمیدرضا خالونجاد

Results of Training with Hamidreza Khalounejad Program
Transformation After 2-Month Training with Hamidreza Khalounejad Fitness Program:
This is my client’s transformation after I designed two 1-month Fitness Programs for him.


تغییرات فیزیک بدنی بعد از دو ماه تمرین با برنامه تمرینی حمیدرضا خالونجاد

Results of Training with Hamidreza Khalounejad Program
Transformation After 1-Month Training with Hamidreza Khalounejad Fitness Program:
This is my client’s transformation after I designed a 1-month Fitness Program for him.
تغییرات فیزیک بدنی بعد از یک ماه تمرین با برنامه تمرینی حمیدرضا خالونجاد

Results of Training with Hamidreza Khalounejad Program
Transformation After Training with Hamidreza Khalounejad Fitness Program:
This is my client’s transformation after I designed Diet Plan and Fitness Program for him.
تغییرات فیزیک بدنی بعد از  تمرین با برنامه تمرینی و دریافت رژیم غذایی

جهت دسترسی به فرم درخواست برنامه اطلاعات زیر را وارد نمایید.
جهت دسترسی به فرم درخواست برنامه اطلاعات زیر را وارد نمایید.
جهت دسترسی به فرم درخواست برنامه اطلاعات زیر را وارد نمایید.
جهت دسترسی به فرم درخواست برنامه اطلاعات زیر را وارد نمایید.
جهت دسترسی به فرم درخواست برنامه اطلاعات زیر را وارد نمایید.