Specialized course of resistance training techniques

 دوره پیشرفته تکنیک های تمرینات مقاومتی توسط یکی از بهترین نرم افزارهای دنیا

اولین دوره تخصصی تکنیک های تمرینات مقاومتی با نرم افزا، توسط حمیدرضا خالونجاد، فیزیولوژیست ورزشی، دانشجوی کالج پزشکی ورزشی آمریکا، پژوهشگر علوم ورزشی و مربی بدنسازی.

توضیحات تکمیلی دوره

در دوره تخصصی تکنیک های تمرینات مقاومتی با نرم افزار که به مدت ۲۰ ساعت خواهد بود، هدف ما آموزش اجرای اصولی حرکات بدنسازی و کار با دستگاه می باشد. همچنین مواردی از جمله اشتباهات رایج، عضلات هدف و کمکی در اجرای حرکات و معرفی تمرینات جایگزین بررسی خواهد شد.

نرم افزار حرفه ای

Muscle and Motion

شما می توانید به صورت آنلاین و یا به صورت حضوری در این دوره شرکت کنید.